Prof. Asen Zlatarov Üniversitesi – Burgaz

Yazdır

Genel Bilgi

 Prof. Asen Zlatarov Üniversitesi – Burgaz

  www.btu.bg

  Prof. Asen Zlatarov  Üniversitesi 1963 yılında Burgaz şehrinde kurulmuştur. Üniversite bünyesindeki 3 fakülte ve 3 kolejde çok farklı dalda eğitim verilmektedir. Konularında uzman olan akademik kadroda 90 dan fazla profesör ve doçent bulunmaktadır. Burgaz Üniversitesi birçok Avrupa üniversiteleriyle yoğun bilimsel ilişkiler içerisindedir. Üniversitenin 5 eğitim binası, spor tesisi, 3 öğrenci yurdu, yemekhanesi, postanesi ve sağlık ocağı bulunmaktadır. Burgas Prof. Assen Zlatarov Üniversitesi, Bulgaristan'da sözel ve teknik eğitimin verildiği iyi üniversitelerden biridir.

Yıllık Eğitim Ücretleri

Prof. Asen Zlatarov Üniversitesi

Hazırlık

Lisans

Yüksek Lisans

Doktora

 

2200 EU

2800 EU

2800 EU

4000 EU

Fakülteler/Bölümler

Teknik Bilimler Fakültesi

 

Organik Kimya Teknolojisi
İnorganik Kimya Teknolojisi
- Uzmanlık Su Teknolojisi
- Silikat Teknoloji İhtisas
- Inorganik maddelerin Uzmanlık Teknolojisi
Kimya Mühendisliği
Malzemelerin Teknolojisi
Biyoteknoloji
Bilgisayar sistemleri ve teknolojileri
Elektronik

 

Sosyal Bilimler Fakültesi

 

İşletme Yönetimi
Sanayi İşletmeciliği
Pazarlama
Turizm
İlkokul ve Okul Öncesi Eğitim
Okul öncesi eğitim ve yabancı dil
İlkokul pedagojisi ve yabancı dil
Sosyal Eğitim
Bulgar Flolojisi
Hemşirelik

 

Fen  Fakültesi

 

Kimya
Ekoloji ve çevre koruma

Kayıt için gerekli belgeler

 1. DİPLOMA - Lise diploması’nin aslı ve noter onaylı fotokopisi. (Apostille Mühürlü)

2.TRANSKRİPT - Tüm dönem notlarını gösteren not çizelgesi belgesi. Mezun olduğunuz liseden alınacaktır. (Apostille Mühürlü)

3. ÖĞRENİM GÖRME HAKKI BELGESİ - Mezun olduğunuz liseden alınacak olan Türkiye’deki Üniversitelerde okumaya hakkınız olduğuna dair belge. (Apostille Mühürlü)

4. SAĞLIK RAPORU - Özel hastanelerden veya sağlık ocaklarından alınacak raporlar da kabul edilmektedir. Özel kurumlardan veya sağlık ocaklarından alınacak raporlarda “Fiziki ve ruhsal açıdan herhangi bir yüksek öğretim kurumunda eğitim görmesi tıbben uygundur.” ibaresinin olması gerekmektedir. (Apostille Mühürlü)

5. TAAHHÜTNAME - Aday öğrencinin ailesi tarafından, öğrencinin eğitimi süresince masraflarını karşılayacağına ilişkin noter onaylı taahhütname. Ailesinden herhangi bir kişi tarafından düzenlenebilir (vize başvuruları için gerekmektedir).

6. PASAPORT SURETİ - En az 2 yıllık geçerliliği olmalıdır. Kimlik bilgilerinin oldığu sayfa fotokopisi. Çift vatandaşlığına sahip öğrenci adayları her iki pasaportun fotokopisini ve liçna karta ile isim denklik belgesi ekleyeceklerdir. Pasaportu olmayan öğrencilerin kaydı bakanlık tarafından onaylanmamaktadır!!! 

7. FOTOĞRAF - Yasa ve yönetmeliklere uygun, cepheden çekilmiş (renkli gözlük olmaksızın) beyaz fonlu 6 adet  fotoğraf. Bayanlarda alın ve çene arası 32mm. Erkeklerde 36mm. olmalıdır. 

NOT: Tüm belgeler yeminli tercümanlar tarafindan Bulgarcaya tercüme edilmis, noterden onaylatilmis ve il valiliklerinden veya ilçe kaymakamligindan APOSTIL mühürlü ile onaylatilmis olmalidir. Sirketimiz evraklarinizi ücretsiz tercüme edip tercümeleri ücretsiz onaylattirmaktadir. Apostil mühürü veya kaymakam onayı bulunmayan evraklar kabul edilmeyecektir.

Wednesday the 23rd.